DSpace
Website HUS |  Thư điện tử VNU |  Thư điện tử HUS |  Cổng đào tạo |  Bảo đảm chất lượng |  Tài liệu-biểu mẫu |  Liên hệ |  Liên kết  

HUS >
04. Khóa luận Tốt nghiệp >
Khoa Địa Lý >
Khóa 52 >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/926

Title: Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội
Authors: Nguyễn, Hữu Hải
Keywords: Giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Issue Date: 2011
Abstract: Đất nước ta đang tiến hành công cuộc đổi mới kinh tế, công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Chúng ta đã và đang triển khai nhiều dự án đầu tư xây dựng và cải thiện cơ sở hạ tầng, các dự án đều cần quỹ đất. Sự phát triển đô thị, khu dân cư, an ninh quốc phòng, cơ sở sản xuất đều cần có quỹ đất. Do đó, việc giải phóng mặt bằng, thu hồi đất đang diễn ra ở mọi nơi song gặp nhiều khó khăn trong công tác bồi thường, tái định cư làm ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian thi công công trình, gây nhiều thiệt hại cho Nhà nước. Vì vậy để nhìn nhận đầy đủ về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ, tái định cư trên huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội tác giả đã hoàn thành đề tài này. Trong bài khóa luận tác giả đã dùng các phương pháp điều tra thu thập thông tin nhằm điều tra, tìm hiểu thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời khảo sát thực tế các chính sách áp dụng với người dân. Từ đó rút ra những ưu điểm và vấn đề còn tồn tại trong việc thực hiện chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đồng thời đề xuất một số giải pháp nhằm góp phần đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đáp ứng được yêu cầu cải cách hành chính của Nhà nước. Nhìn chung các dự án đã thực hiện tốt theo các quy định và chính sách của pháp luật đất đai, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập như giá đền bù thấp hơn giá thị trường, các chính sách hỗ trợ và tái định cư chưa được chú trọng làm ảnh hưởng đến chất lượng sống của người dân.
URI: http://hdl.handle.net/123456789/926
ISSN: 123456789
Appears in Collections:Khóa 52

Files in This Item:

File Description SizeFormat
9. K52DC_DC_NguyenHuuHai_TT.pdf116.36 kBAdobe PDFView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

husdata DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback