DSpace
Website HUS |  Thư điện tử VNU |  Thư điện tử HUS |  Cổng đào tạo |  Bảo đảm chất lượng |  Tài liệu-biểu mẫu |  Liên hệ |  Liên kết  

HUS >
01. Các đơn vị trong Trường >
Phòng Tổ chức Cán bộ >
Các loại tài liệu , biểu mẫu >

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/123456789/493

Title: Mẫu khai thông tin cá nhân (Tiếng Việt)
Authors: Phòng TCCB
Keywords: thông tin cá nhân
Issue Date: 2009
URI: http://hdl.handle.net/123456789/493
ISSN: 123456789
Appears in Collections:Các loại tài liệu , biểu mẫu

Files in This Item:

File Description SizeFormat
MAU_KHAI_THONG_TIN_CA_NHAN.doc96.02 kBMicrosoft WordView/Open

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

 

husdata DSpace Software Copyright © 2002-2010  Duraspace - Feedback