DSpace
Website HUS |  Thư điện tử VNU |  Thư điện tử HUS |  Cổng đào tạo |  Bảo đảm chất lượng |  Tài liệu-biểu mẫu |  Liên hệ |  Liên kết  

HUS >

English   Tiếng Việt  

Tìm kiếm

 

Các đơn vị trong Thư viện số

Chọn một đơn vị để duyệt các bộ sưu tập.

01. Các đơn vị trong Trường [281]
02. Đề tài nghiên cứu khoa học [136]
03. Luận án - luận văn [115]
04. Khóa luận Tốt nghiệp [269]
05. Tài liệu, giáo trình, giáo án, bài giảng [150]
06. Bài báo, công trình khoa học [234]
07. Hội thảo khoa học [25]
08. Kỷ yếu hội nghị khoa học [55]
09.Hội nghị Khoa học sinh viên [318]

 

husdata

 ©2011 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN, ĐHQGHN
Số 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (84) 043-8584615/8581419 - Fax: (84) 043-8583061- Email: admin@hus.edu.vn
Phát triển từ Phần mềm DSpace - Phiên bản 1.7 - Góp ý